HASBORG MULTIDROP MAŠINE / 2264 Views

HASBORG  -  MAXDROP . Prikaz rada mašine za proizvodnju suvih kekseva u jednoj boji testa principom brizganja i rezanja zicom.