HASBORG MULTIDROP MAŠINE / 3030 Views

HASBORG - TRIOMAX i DUOMAX , masine najnovije generacije za proizvodnju jednobojnih,dvobojnih suvih kekseva.kao i punjenih kekseva sa jednom bojom testa i jednom bojom punjenja + naliv.Trenutno najkreativnije masine u multidrop-depositor klasi jer daju mnostvo mogucnosti i neogranicenih mogucnosti sa dodacima "giljotina",shotter itd.

-