HASBORG MULTIDROP MAŠINE / 703 Views

HASBORG - DUOMAX - TRIOMAX . Proizvodnja štrudlica* (ravna štrudlica,bez reljefa) ,koristeći dodatak "Giljotina"* koji služi za proizvodnju suvih u jednoj ili dve boje testa ili punjenih kekseva u protoku na plehove.

* Štrudlica - punjeni keks,jedna boja testa + jedna boja punjenja

* Giljotina - dodatak Hasborg mašinama koji obezbedjuje proizvodnju kekseva u protoku na plehove.