HASBORG - MAXDROP , jedna glava

Category : HASBORG MULTIDROP MAŠINE
Views : 1115

HASBORG  -  MAXDROP . Prikaz rada mašine za proizvodnju suvih kekseva u jednoj boji testa principom brizganja i rezanja zicom.